Học bổng SPJ Global Young Leaders Competition

Hiện tại trường SP Jain tổ chức cuộc thi mang tên “SPJ Global Young Leaders Competition” với các phần thưởng là các học bổng giá trị từ 10% lên đến 100% học phí dành cho Kỳ nhập học tháng 09.2023.
Học bổng được trao cho ứng viên có thành tích học tập xuất sắc và năng lực lãnh đạo vượt trội trong suốt quá trình học Phổ thông trung học, chỉ được áp dụng đối với những ứng viên thỏa được tất cả các yêu cầu đầu vào của một chương trình cử nhân tại SP Jain.